close


अधिकार गौण और कर्तव्य प्रधान माना जाय | adhikar gaun aur kartavy pradhan mana jay

 
 
 

close